Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đằng

Nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đằng

  Nguyên quán Quất Lưu - Bình Xuyên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Đằng, nguyên quán Quất Lưu - Bình Xuyên - Vĩnh Phú, sinh 1943, hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đằng

  Nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Đằng, nguyên quán Thạch Hội - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 6/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Tân Liên - Xã Tân Liên - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại An Hồng - Xã An Hồng - Huyện An Dương - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...