Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đảng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Hùng Vương, TT.Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
ĐT: 0650 3561 143 - (0650) 3561 101 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đảng

  Nguyên quán Đông Kinh - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đảng, nguyên quán Đông Kinh - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1958, hi sinh 26/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đảng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Từ Liêm - Xã Tây Tựu - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đảng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...