Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Danh

Nguyên quán Ninh Ít - Kha1nhNinh - Phú Khánh

Sinh 1959

Hi sinh 4/9/1979

Cấp bậc B2

Đơn vị C17 - E726

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Danh

  Nguyên quán Đồng Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Danh, nguyên quán Đồng Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Danh

  Nguyên quán Bến Tre

  Liệt sĩ Bùi Văn Danh, nguyên quán Bến Tre, sinh 1942, hi sinh 4/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Danh

  Nguyên quán Đồng Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Danh, nguyên quán Đồng Lộc - Can Lộc - Nghệ Tĩnh hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn danh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Trà Ôn - Xã Vĩnh Xuân - Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...