Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đào

Nguyên quán Thái Bình - Nam Hà

Sinh 1950

Hi sinh 1972

Cấp bậc Cs

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Hùng Vương, TT.Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
ĐT: 0650 3561 143 - (0650) 3561 101 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 13/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Thuỵ Phú - Xã Thụy Phú - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đào

  Nguyên quán Long Phượng - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Đào, nguyên quán Long Phượng - Hậu Lộc - Thanh Hóa hi sinh 13/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đào

  Nguyên quán Long Phượng - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Đào, nguyên quán Long Phượng - Hậu Lộc - Thanh Hóa hi sinh 13/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...