Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đạt

Nguyên quán Thái Bình

Hi sinh 27/4/1972

Cấp bậc Cs

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Hùng Vương, TT.Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng
ĐT: 0650 3561 143 - (0650) 3561 101 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đạt

  Nguyên quán Đông Mỹ - Đông Quan - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đạt, nguyên quán Đông Mỹ - Đông Quan - Thái Bình, sinh 1939, hi sinh 15/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đạt

  Nguyên quán Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đạt, nguyên quán Thái Bình hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...