Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Để

Nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hoà Bình

Sinh 1948

Hi sinh 16/02/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán Trực Nội - Trực Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán Trực Nội - Trực Ninh - Nam Hà, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán Trực Nội - Trực Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán Trực Nội - Trực Ninh - Nam Hà, sinh 1940, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán Thượng Cốc - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 16/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Để

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Để, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...