Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đi

Nguyên quán Bình Trưng - Bình Sơn - Nghĩa Bình

Hi sinh 10/1/1985

Cấp bậc H3 - BT

Đơn vị C21 - E31 - F309

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đi

  Nguyên quán Bình Trưng - Bình Sơn - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đi, nguyên quán Bình Trưng - Bình Sơn - Nghĩa Bình hi sinh 10/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1963, hi sinh 10/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Văn Đi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Đi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Lương Văn Đi

  Nguyên quán Long Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Lương Văn Đi, nguyên quán Long Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1958, hi sinh 25/9/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...