Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Điều

Nguyên quán Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

Sinh 1936

Hi sinh 07/01/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Điều

  Nguyên quán Hạ Sơn - Quỳ Hợp - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Điều, nguyên quán Hạ Sơn - Quỳ Hợp - Nghệ An hi sinh 29/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Điều

  Nguyên quán Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Điều, nguyên quán Đạo Lý - Lý Nhân - Hà Nam Ninh, sinh 1936, hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 9/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Phú Kiết - Xã Phú Kiết - Huyện Chợ Gạo - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Điều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 7/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...