Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đinh

Nguyên quán Thạch An - Thạch Thành - Thanh Hóa

Hi sinh 1/11/1960

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đinh

  Nguyên quán Thạch An - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Đinh, nguyên quán Thạch An - Thạch Thành - Thanh Hóa hi sinh 1/11/1960, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Đinh văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh văn Bùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Phú quốc - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Vĩnh Hưng - Thị trấn Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Hưng - Long An
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Xã Quế Phong - Huyện Núi Thành - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...