Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đính

Nguyên quán Xuân Thắng - Thọ Xuân - Thanh Hoá

Sinh 1959

Hi sinh 08/03/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán Duyên Hậu - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán Duyên Hậu - Hưng Hà - Thái Bình hi sinh 31 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán Duyên Hậu - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán Duyên Hậu - Hưng Hà - Thái Bình hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán Xuân Thắng - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán Xuân Thắng - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1959, hi sinh 3/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...