Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh

Nguyên quán Đội 2 - Tân đương - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

Hi sinh 29/06/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị F10 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh

  Nguyên quán Đông Long - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh, nguyên quán Đông Long - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh

  Nguyên quán Đông Long - Tiền Hải - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh, nguyên quán Đông Long - Tiền Hải - Thái Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 30/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình An - Xã Tây Vinh - Huyện Tây Sơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...