Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Định

Nguyên quán Xuân Hồng - Xuân Thủy - Hà Nam Ninh

Sinh 1957

Hi sinh 4/1/1979

Cấp bậc H2 - At

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Hàm Nhơn - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Hàm Nhơn - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận, sinh 1960, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Đông Hà - Kim Đô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Đông Hà - Kim Đô - Hà Nam Ninh, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...