Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Định

Nguyên quán Hàm Nhơn - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Sinh 1960

Hi sinh 5/4/1980

Đơn vị E1 - F4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Xuân Hồng - Xuân Thủy - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Xuân Hồng - Xuân Thủy - Hà Nam Ninh, sinh 1957, hi sinh 4/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Đông Hà - Kim Đô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Đông Hà - Kim Đô - Hà Nam Ninh, sinh 1956, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...