Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Định

Nguyên quán Đông Hà - Kim Đô - Hà Nam Ninh

Sinh 1956

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Xuân Hồng - Xuân Thủy - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Xuân Hồng - Xuân Thủy - Hà Nam Ninh, sinh 1957, hi sinh 4/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Lê Hồng - Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1958, hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán Hàm Nhơn - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán Hàm Nhơn - Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận, sinh 1960, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Định, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...