Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đoán

Nguyên quán Gia Xuân - Gia Viển - Hà Nam Ninh

Sinh 1949

Hi sinh 22 - 02 - 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đoán

  Nguyên quán Gia Xuân - Gia Viển - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoán, nguyên quán Gia Xuân - Gia Viển - Hà Nam Ninh, sinh 1949, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Phú Lãm - Huyện Thanh Oai - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thiện Đoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thiện Đoán, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Hồng Thuận - Xã Hồng Thuận - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...