Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dọc

Nguyên quán Cổ An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

Hi sinh 24/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Dọc

  Nguyên quán Cổ An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Dọc, nguyên quán Cổ An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng hi sinh 24/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Dọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Cỏ Am - Xã Cổ Am - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Dọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/6/1949, hiện đang yên nghỉ tại Bắc Sơn - Xã Bắc Sơn - Huyện An Dương - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Dọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Dọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...