Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đông

Nguyên quán Quất Lưu - Bình Nguyên - Vĩnh Phú

Sinh 1938

Hi sinh 29 - 03 - 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán Thanh lương - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán Thanh lương - Thanh chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 08/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán Quảng Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán Quảng Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương hi sinh 27/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...