Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đông

Nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng

Hi sinh 20/5/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán Thanh lương - Thanh chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán Thanh lương - Thanh chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 08/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán Quất Lưu - Bình Nguyên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán Quất Lưu - Bình Nguyên - Vĩnh Phú, sinh 1938, hi sinh 29 - 03 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán Quảng Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán Quảng Trung - Tứ Kỳ - Hải Dương hi sinh 27/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đông

  Nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Đông, nguyên quán An Thắng - An Thuỵ - Hải Phòng hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...