Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

Nguyên quán Lệ Sơn - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

Hi sinh 1/2/1983

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị D 23 - F 5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1954, hi sinh 04/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán Thiệu Hương - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán Thiệu Hương - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán Bình Xuyên - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán Bình Xuyên - Vĩnh Phú, sinh 1925, hi sinh 29 - 05 - 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...