Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

Nguyên quán Bình Xuyên - Vĩnh Phú

Sinh 1925

Hi sinh 29 - 05 - 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán Yên Lập - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1954, hi sinh 04/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán Thiệu Hương - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán Thiệu Hương - Thủy Nguyên - Thành phố Hải Phòng, sinh 1960, hi sinh 05/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán Tam Hiệp - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1943, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đồng

  Nguyên quán Lệ Sơn - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đồng, nguyên quán Lệ Sơn - Tân Lạc - Hà Sơn Bình hi sinh 1/2/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...