Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đùa

Nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hoà Bình

Sinh 1940

Hi sinh 08/03/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đùa

  Nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Đùa, nguyên quán Tân Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình, sinh 1940, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đùa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đùa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đùa

  Nguyên quán Khoái Châu - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đùa, nguyên quán Khoái Châu - Hải Hưng, sinh 1960, hi sinh 10/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Võ Văn Đùa

  Nguyên quán Bình Đức - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Võ Văn Đùa, nguyên quán Bình Đức - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1935, hi sinh 28/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...