Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Đực

Nguyên quán Long Hưng - Châu Thành - Tiền Giang

Sinh 1944

Cấp bậc Du kích

Đơn vị Xã Long Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Đực

  Nguyên quán Long Hưng - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Đực, nguyên quán Long Hưng - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Đực Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đực Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Đực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...