Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

Nguyên quán Yên Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Thu Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Thu Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Định Giao - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Định Giao - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Triệu Dương - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Triệu Dương - Tỉnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...