Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

Nguyên quán Thủ Thừa - Long An

Hi sinh 3/7/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Yên Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Yên Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Thu Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Thu Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Định Giao - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Định Giao - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1954, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Triệu Dương - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Triệu Dương - Tỉnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 23/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...