Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Được

Sinh 1950

Hi sinh 18/3/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Được

  Nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Được, nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 18/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Được

  Nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Được, nguyên quán Hoằng Trung - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Bùi văn được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn được, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Vũng Liêm - Xã Trung Hiếu - Huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...