Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dương

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 2 tháng 9, khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh
ĐT: 072 3844 140

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Dương

  Nguyên quán Nghi Hương - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Dương, nguyên quán Nghi Hương - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1956, hi sinh 13/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Dương

  Nguyên quán Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dương, nguyên quán Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1941, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Dương

  Nguyên quán Lê Thi - Thị Xã Phủ Lý - Hà Nam

  Liệt sĩ Bùi Văn Dương, nguyên quán Lê Thi - Thị Xã Phủ Lý - Hà Nam, sinh 1955, hi sinh 13/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Dương

  Nguyên quán Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dương, nguyên quán Nam Cao - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1941, hi sinh 26/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...