Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Dụt

Nguyên quán An Bình - Lạc Thuỷ - Hòa Bình

Hi sinh 13/4/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Dụt

  Nguyên quán An Bình - Lạc Thuỷ - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dụt, nguyên quán An Bình - Lạc Thuỷ - Hòa Bình hi sinh 13/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Tam phúc - Xã Tam Phúc - Huyện Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dụt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 20/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Đình Tổ - Xã Đình Tổ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Thị Dụt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Dụt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Văn khê - Vĩnh Phúc
 5. Xem thêm các kết quả khác...