Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Duy

Nguyên quán Xuân Thiệu - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Duy

  Nguyên quán Trung Lập - Củ Chi - Gia Định

  Liệt sĩ Bùi Văn Duy, nguyên quán Trung Lập - Củ Chi - Gia Định, sinh 1943, hi sinh 13/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Duy

  Nguyên quán Xuân Thiệu - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Duy, nguyên quán Xuân Thiệu - Thọ Xuân - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Triệu sơn - Xã Tân Ninh - Huyện Triệu Sơn - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Triệu sơn - Thị trấn Bút Sơn - Huyện Hoằng Hóa - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...