Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

Nguyên quán Bình Hòa Bắc - Đức Hòa - Long An

Sinh 1942

Hi sinh 19/2/1967

Cấp bậc H1

Đơn vị D9 - E81

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
829 Quốc lộ 14 - P. Tân Bình - TX. Đồng Xoài - tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651 3879 254

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán Đoàn Xuyên - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán Đoàn Xuyên - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 25 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán Bình Hòa Bắc - Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán Bình Hòa Bắc - Đức Hòa - Long An, sinh 1942, hi sinh 19/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...