Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

Nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán Đoàn Xuyên - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán Đoàn Xuyên - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 25 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán Bình Hòa Bắc - Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán Bình Hòa Bắc - Đức Hòa - Long An, sinh 1942, hi sinh 19/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Duyên

  Nguyên quán Bình Hòa Bắc - Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Bùi Văn Duyên, nguyên quán Bình Hòa Bắc - Đức Hòa - Long An, sinh 1942, hi sinh 19/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...