Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Em

Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1939

Hi sinh 15 - 02 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Em

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn Em, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1939, hi sinh 15/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1967, hi sinh 8/5/1986, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Đông - Thị xã Gò Công - Xã Gia Thuận - Huyên Gò Công Đông - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Em, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Em, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...