Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Giang

Nguyên quán Thạch Vân - Thạch Thành - Thanh Hoá

Sinh 1953

Hi sinh 01/02/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán Thạch Vân - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán Thạch Vân - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...