Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Giang

Hi sinh 12/2/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán Thạch Vân - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán Thạch Vân - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1953, hi sinh 01/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán Thạch Vân - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán Thạch Vân - Thạch Thành - Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 1/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh - Thành phố Vĩnh Long - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...