Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Giao

Nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Thủy - Thanh Hoá

Sinh 1955

Hi sinh 03/09/1978

Đơn vị C7 D2 E273

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Giao

  Nguyên quán Thái Thịnh - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Giao, nguyên quán Thái Thịnh - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1919, hi sinh 14 - 07 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 02/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Giao

  Nguyên quán Hà Bắc - Thái Thịnh - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Giao, nguyên quán Hà Bắc - Thái Thịnh - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1919, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Giao

  Nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Giao, nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Thủy - Thanh Hóa, sinh 1955, hi sinh 03/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...