Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Giáo

Nguyên quán Đông Lê - Đông Quang - Thái Bình

Hi sinh 28/2/1968

Cấp bậc binh nhứt

Đơn vị D2 - E55

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Giáo

  Nguyên quán Đông Lê - Đông Quang - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Giáo, nguyên quán Đông Lê - Đông Quang - Thái Bình hi sinh 28/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Giáo

  Nguyên quán Hoa Nam - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Giáo, nguyên quán Hoa Nam - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 08/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/10/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...