Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Giỏ

Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Sinh 1946

Hi sinh 09/01/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Giỏ

  Nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn Giỏ, nguyên quán Vĩnh Sơn - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 1/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Giỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Giỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏ

  Nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏ, nguyên quán Vĩnh Lâm - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1946, hi sinh 07/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏ

  Nguyên quán Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giỏ, nguyên quán Thị xã Tây Ninh - Tây Ninh, sinh 1944, hi sinh 18/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...