Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hà

Nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Đơn vị E10

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Triệu Vân - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 13 - 01 - 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Vân - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Tiên An - Tiên Phước - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Tiên An - Tiên Phước - Quảng Nam, sinh 1959, hi sinh 23/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Phú Lương - Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Phú Lương - Tiên Hưng - Thái Bình, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Đạo Thạnh - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...