Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hai

Nguyên quán Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh 1948

Hi sinh 21/05/1905

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi VănHai

  Nguyên quán Đông Hòa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi VănHai, nguyên quán Đông Hòa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hai

  Nguyên quán Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hai, nguyên quán Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi VănHai

  Nguyên quán Đông Hòa - Châu Thành - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi VănHai, nguyên quán Đông Hòa - Châu Thành - Tiền Giang, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...