Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hân

Nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang

Sinh 1959

Hi sinh 04/04/1979

Cấp bậc A phó

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu III,Thị trấn Cái bè, Huyện Cái Bè
ĐT: 073 3824375 - 073 3720761

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hân

  Nguyên quán Khánh An - Tam Điệp - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hân, nguyên quán Khánh An - Tam Điệp - Hà Nam Ninh hi sinh 15/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hân

  Nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Hân, nguyên quán An Thái Đông - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1959, hi sinh 04/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hân

  Nguyên quán Khánh An - Tam Điệp - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hân, nguyên quán Khánh An - Tam Điệp - Hà Nam Ninh hi sinh 15/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 4/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Cái Bè - Huyện Cái Bè - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...