Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hào

Nguyên quán đông Phú - Đông Hưng - Thái Bình

Sinh 1959

Hi sinh 20/01/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị C4D7E 3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hào

  Nguyên quán Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Hào, nguyên quán Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1935, hi sinh 12/08/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hào

  Nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Hào, nguyên quán Cẩm Long - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá, sinh 1951, hi sinh 27/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hào

  Nguyên quán đông Phú - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hào, nguyên quán đông Phú - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 20/01/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hào

  Nguyên quán Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Văn Hào, nguyên quán Mai Lâm - Đông Anh - Hà Nội, sinh 1935, hi sinh 12/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...