Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

Nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Hi sinh 20/5/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

  Nguyên quán Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Hảo, nguyên quán Hưng Yên, sinh 1964, hi sinh 05/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

  Nguyên quán Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Hảo, nguyên quán Hưng Yên, sinh 1964, hi sinh 05/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

  Nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hảo, nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 5/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...