Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

Nguyên quán Hưng Yên

Sinh 1964

Hi sinh 05/11/1984

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

  Nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hảo, nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

  Nguyên quán Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Hảo, nguyên quán Hưng Yên, sinh 1964, hi sinh 05/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

  Nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hảo, nguyên quán Xuân Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa hi sinh 20/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 5/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...