Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hậu

Nguyên quán Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh 1950

Hi sinh 23/05/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hậu

  Nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hậu, nguyên quán Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 2/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hậu

  Nguyên quán Châu Bình - Giồng Trôm - Bến Tre

  Liệt sĩ Bùi Văn Hậu, nguyên quán Châu Bình - Giồng Trôm - Bến Tre, sinh 1948, hi sinh 09/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hậu

  Nguyên quán Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Hậu, nguyên quán Thanh Long - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 23/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hậu

  Nguyên quán Châu Bình - Giồng Trôm - Bến Tre

  Liệt sĩ Bùi Văn Hậu, nguyên quán Châu Bình - Giồng Trôm - Bến Tre, sinh 1948, hi sinh 05/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...