Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hịch

Nguyên quán Miến Đội - Lạc Sơn - Hoà Bình

Sinh 1949

Hi sinh 26/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hịch

  Nguyên quán Miến Đội - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hịch, nguyên quán Miến Đội - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1949, hi sinh 26/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Tam đồng - Vĩnh Phúc
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 26/11/68, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Tân Châu - Thị Xã Tân Châu - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...