Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hiến

Nguyên quán Lai Vu - Kim Hưng - Thái Bình

Hi sinh 1/11/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hiến

  Nguyên quán Trung Lợi - Kim Bôi - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiến, nguyên quán Trung Lợi - Kim Bôi - Hà Sơn Bình hi sinh 29/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hiến

  Nguyên quán Lai Vu - Kim Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiến, nguyên quán Lai Vu - Kim Hưng - Thái Bình hi sinh 1/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hiến

  Nguyên quán Trung Lợi - Kim Bôi - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiến, nguyên quán Trung Lợi - Kim Bôi - Hà Sơn Bình hi sinh 29/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 10/12/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...