Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

Nguyên quán Tân Lạc - Hòa Bình

Hi sinh 19/6/1975

Đơn vị TD 115

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hoà Bình, sinh 1948, hi sinh 16/03/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiển

  Nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiển, nguyên quán Phú Lương - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 16/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...