Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp

Nguyên quán Yên Dương - Ý Yên - Hà Nam Ninh

Sinh 1962

Hi sinh 11/4/1986

Cấp bậc H2 - At

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Duyên Hải - Xã Long Toàn - Huyện Duyên Hải - Trà Vinh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại huyện Châu Thành - Xã Hòa Ân - Huyện Cầu Kè - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Quang sơn - Xã Quang Sơn - Huyện Lập Thạch - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...