Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

Nguyên quán An Thanh - An Thành - Thanh Hóa

Sinh 1952

Hi sinh 6/7/1972

Đơn vị F308

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán Bảo Sơn - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán Bảo Sơn - Lục Nam - Hà Bắc hi sinh 29/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán Bảo Sơn - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán Bảo Sơn - Lục Nam - Hà Bắc hi sinh 29/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Tiền Phong - Xã Tiền Phong - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu

  Nguyên quán An Thanh - An Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiệu, nguyên quán An Thanh - An Thành - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 07/06/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...