Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Hậu - Xã Nhơn Hậu - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...