Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Hoa

Nguyên quán Thuỵ An - Đông Triều - Quảng Ninh

Sinh 1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Hoa

  Nguyên quán Diễn đồng - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoa, nguyên quán Diễn đồng - Diễn Châu - Nghệ An hi sinh 30/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Hoa

  Nguyên quán Thuỵ An - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoa, nguyên quán Thuỵ An - Đông Triều - Quảng Ninh, sinh 1947, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 30/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 3/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Quang - Xã Mỹ Quang - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...